សូមស្វាគមន៍មកកាន់ AGB Consulting

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារដោយផ្ទាល់នៅទីនេះ

– ឱកាសការងារថ្មីៗជាបន្ទាន់ៗកំពុងរង់ចាំអ្នក

– មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើការដាក់ពាក្យ

– តួនាទីឬមុខតំណែងថ្មីៗជាច្រើនដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត

– ប្រាក់ខែសមរម្យ និងអាស្រ័យទៅតាមសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នក

– លើទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗ

*ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលនៅក្នុងvideo ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់៖

អ៊ីម៉ែលៈ Jobs@agb-consulting.com

-លេខទូរស័ព្ទៈ 023 224 282

-អសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ១៩៣B ផ្លូវលេខ១៦៣ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។