៥ចំណុចដេីម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ។

ភាពជោគជ័យ គឺ​ងាយស្រួល​ក្នុងការ​និយាយ និង​ងាយស្រួល​ក្នុងការ​ស្រមៃ​ឃើញ​ពី​រូបភាព​នៃ​ភាពជោគជ័យ​ដែល​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​ចង់បាន​នៅក្នុង​ជីវិត។ ប៉ុន្តែ ភាពជោគជ័យ មិនមែន​មនុស្ស​គ្រប់គ្នា​ងាយ​នឹង​អនុវត្តន៍​ឲ្យ​ជោគជ័យ​ដូច​ក្តី​ស្រមៃ​នោះឡើយ។ នៅលើ​លោក​នេះ​មនុស្ស​ដែល​ជោគជ័យ​នៅក្នុង​ឆាកជីវិត​របស់​ពួកគេ​មាន​តិចតួច​ណាស់។ តើ​មនុស្ស​ជោគជ័យ​ទាំងនោះ បាន​ប្រើ​យុទ្ធសាស្ត្រ​អ្វីខ្លះ?

១. កុំខ្លាចពិបាក

២. កុំខ្លាចថាធ្វើមិនកើត

៣. កុំអស់សង្ឃឹម

៤. កុំខ្ជិល

៥. កុំខ្លាចហត់នឿយ

AGB Consulting ផ្តល់នូវចំណេះដឹងល្អៗជាច្រើនដូចជា៖

– ផ្តល់ការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនា

– ផ្តល់នូវVideo កំសាន្តអារម្មណ៍ – រឿងអប់រំខ្លីៗ -ល

***More Information Link

១. https://www.facebook.com/agbconsulting/

២. https://www.facebook.com/AGB-Training…

៣. https://agb-consulting.com/

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។