សម្រង់សម្តីដ៏អស្ចារ្យទាំង៩របស់លោក Anthony Robbins

នេះគឺជា ទស្សនៈល្បីបំផុតរបស់លោក តូនី រ៉ូប៊ីន៖

លោក តូនី រ៉ូប៊ីន (Tony Robbins) គឺជាអ្នកជំនួញ, អ្នកនិពន្ធ និងជាសប្បុរសជនមួយរូបផងដែរ។ លោកកើតនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៦០ នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (California) សហរដ្ឋអាមេរិក។
សូមជម្រាបជូនថា នៅឆ្នាំ១៩៩១ លោក តូនី រ៉ូប៊ីន បានបង្កើតមូលនិធិមួយមានឈ្មោះថា “Anthony Robbins Foundation” ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនខ្វះខាតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងច្រើននាក់។


នៅឆ្នាំ២០១៤ លោកបានបោះពុម្ពផ្សាយសៀវភៅមួយក្បាលមានចំណងជើងថា “Master the Game” ដែលលក់ដាច់ជាងគេបំផុតលើទីផ្សារ ហើយមានការថតចម្លងរហូតដល់១លានក្បាល នាឆ្នាំបោះពុម្ពផ្សាយដំបូង។

គួរជម្រាបជូនដែរថា ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ លោក តូនី រ៉ូប៊ីន បានបរិច្ចាគប្រាក់ចំណេញពីការលក់សៀវភៅ “Master the Game” និងប្រាក់ផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួន ដើម្បីទិញអាហារចែកជូនប្រជាជនក្រីក្រនៅ សហរដ្ឋអាមេរិកបានពិសាផងដែរ។
មិនគួរនឹងភ្លេចជម្រាបជូនដែរថា ក្រៅពីស្នាដៃនៃការបោះពុម្ពសៀវភៅ លោកតូនី ក៏មានទស្សនៈអប់រំល្អៗជាច្រើន ដែលមានតម្លៃសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយយ៉ាងវិសេសវិសាល។

 
 
 
 

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។