សម្រង់សម្តីដ៏អស្ចារ្យទាំង៦របស់លោក John C Maxwell

Jonn C Maxwell

ជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់ ហើយក៏មានវាគ្មិនដ៏ឆ្នើមផងដែរ។ គាត់ច្រើនតែសរសេរ និងនិយាយពីភាពជាអ្នកដឹកនាំ។ គាត់មិនត្រឹមតែជាអ្នកបង្រៀនដល់មនុស្សធម្មតានោះទេ សូម្បីតែនាយកក្រុមហ៊ុនធំៗមួយចំនួនក៏ស្តាប់តាមការណែនាំរបស់គាត់ដែរ។ ខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រសៀវភៅរបស់គាត់ ព្រោះរាល់អ្វីដែលគាត់សរសេរ មានភាពច្បាស់លាស់ អមដោយឧទាហរណ៍ និងការពន្យល់ច្រើន។ ខាងក្រោមនេះជាពាក្យសម្តីខ្លះៗរបស់គាត់ ដែលខ្ញុំបានប្រមូលមក ហើយបកប្រែជាភាសាយើង។

AGB Consulting ផ្តល់នូវចំណេះដឹងល្អៗជាច្រើនដូចជា៖

– ផ្តល់ការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនា

– ផ្តល់នូវVideo កំសាន្តអារម្មណ៍ – រឿងអប់រំខ្លីៗ -ល

***More Information Link

១. https://www.facebook.com/agbconsulting/

២. https://www.facebook.com/AGB-Training…

៣. https://agb-consulting.com/

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។