វិធីសាស្រ្ត៤យ៉ាងក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការងារនៅពេលមានសម្ពាធខ្លាំង។

ចុច Video ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពិសេស!

AGB Consulting ផ្តល់នូវចំណេះដឹងល្អៗជាច្រើនដូចជា៖

-ផ្តល់ប្រធានបទល្អៗថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃ

– ផ្តល់ការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនា

-សម្រង់ពាក្យអប់រំវារបស់គ្មិនល្បីៗក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

– វិដេអូជំនួយស្មារតីដល់អ្នកបាក់ទឹកចិត្ត

-វិធីសាស្រ្តល្អៗក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន

-បទពិសោធន៍័លើវិថីការងារថ្មីៗ

-អត្តបទដកស្រង់អប់រំល្អៗ

– ផ្តល់នូវVideo កំសាន្តអារម្មណ៍ – រឿងអប់រំខ្លីៗ -ល

***More Information Link

១. https://www.facebook.com/agbconsulting/

២. https://www.facebook.com/AGB-Training…

៣. https://agb-consulting.com/

 
 
 
 

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។