វិធីសាស្រ្តបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារជាក្រុម។

ការងារជាក្រុម​​ទាមទារ មិនមែន​​ងាយស្រួល ដូចការងារ​​បុគ្គលទេ។ វាទាមទារនូវ ការសហការ ការយោគយល់ និង​ការ​គ្រប់គ្រងដឹកនាំ។ ដើម្បីឲ្យការងារ ជាក្រុមទទួល​​បានជោគជ័យ គេគួរពិចារណា នូវចំនុច​​ដូចខាងក្រោម៖

១. មេក្រុមត្រូវយល់ច្បាស់​​ពីខ្លួនឯង ពីរបៀបធ្វើការ​​របស់ខ្លួន និងត្រូវដឹងថា​ការគ្រប់គ្រង ដឹកនាំរបស់ខ្លួន​​ជះឥទ្ធិពល យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ ចំពោះកូនក្រុម។ មេក្រុមត្រូវ​​មានចរិត ជាអ្នកដឹកនាំ និង ចេះបត់បែន។

២. មេក្រុមត្រូវចំណាយ​ពេល ជាមួយ​កូនក្រុម និងស្វែងយល់ពី​ពួកគេ ឲ្យបានច្បាស់។ កូនក្រុមម្នាក់ៗ​សុទ្ធតែ ជា​ចំ​ណែកមិន​​អាចខ្វះបាន ដែលជួយដល់ ជោគជ័យ ក្រុមទាំងមូល។

៣. កំណត់តួនាទីនិង ការទទួល​​ខុសត្រូវ ឲ្យបានច្បាស់​​លាស់៖ នេះជាដំណាក់​​កាល ដ៏លំបាកមួយ ព្រោះថាការ​ចាត់​ភារកិច្ច ឲ្យត្រូវតាមជំនាញ និងសម​តាមបំណង របស់សមាជិក ក្រុមម្នាក់ៗ​​ពុំមែនជា រឿងសាមញ្ញទេ។ ការរៀបចំតួ​នាទីនិង ការទទួល​​ខុសត្រូវបានល្អ នឹងនាំឲ្យក្រុម​​សាមគ្គី បង្កើតបានជា​​កម្លាំង រួមផ្តុំនៃចំណេះ ជំនាញខុសៗគ្នា ឆ្ពោះ​ទៅរកជោគជ័យ។

៤. ទំនាក់ទំនងល្អជាប្រចាំ។​​ ការ​ដែល​គ្រាន់តែ​និយាយ​គ្នា​នោះ​គឺ​មិន​គ្រប់​គ្រាន់​ទេ​ដើម្បី​កសាង​ទំ​នាក់​ទំ​នង​ល្អ​ជាមួយ​សហការី​របស់​អ្នក​។ ប្រសិនបើ​អ្នក​ចង់​កាត់បន្ថយ​ការ​យល់​ច្រឡំ ​ខណៈ​ពេល​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រសើរឡើង​នូ​វ​ប្រ​សិ​ទ្ធិ​ភាព​ក្នុង​ការ​សហការគ្នា អ្នក​គួរ​តែពិចារណា​បែងចែក​ពេលវេលា​ដែល​ស័ក្ដិសម​ដើម្បី​ព​ង្រឹ​ង​ទំនា​ក់​ទំ​ន​ង​ការងារ ​ដែល​អ្នកមាន​ជាមួយ​មិត្ត​រួម​ការងារ​របស់​អ្នក​។​

៥. ទទួលស្គាល់ស្នាដៃនិងផ្តល់​​រង្វាន់៖ នេះជាការលើក​​ទឹកចិត្តមួយធ្វើឲ្យ ក្រុមកាន់តែ​​ពេញចិត្ត នឹងការងារ និងកាន់​តែមានកម្លាំងធ្វើការ។

AGB Consulting ផ្តល់នូវចំណេះដឹងល្អៗជាច្រើនដូចជា៖

– ផ្តល់ការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនា

– ផ្តល់នូវVideo កំសាន្តអារម្មណ៍ – រឿងអប់រំខ្លីៗ -ល

***More Information Link

១. https://www.facebook.com/agbconsulting/

២. https://www.facebook.com/AGB-Training…

៣. https://agb-consulting.com/

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។