គុណសម្បត្តិភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈមុខតំណែង

ចុច Video ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងពិសេស!

អំណាចរបស់មេដឹកនាំ​កើតចេញ​ពីសមត្ថភាព​របស់គេ​ក្នុងការ​ធ្វើឱ្យ​អ្នកដទៃ​ធ្វើតាម​គំនិត​និងការ​ចង់បាន​របស់គេ។ គេប្រើប្រាស់​ឥទ្ធិពល​ដើម្បីប្រជែង​និងឈាន​ទៅរកភាព​ច្នៃប្រឌិតថ្មី។ លោក Peter Drucker ពន្យល់ថា “និយមន័យ​របស់អ្នក​ដឹកនាំ​គឺមនុស្ស​ម្នាក់​ដែលមាន​អ្នកដើរ​តាម។ ដើម្បី​មានអ្នក​ដើរតាម គេត្រូវ​មាន​ឥទ្ធិពល ប៉ុន្តែ​ឥទ្ធិពល​នោះ​ក៏ត្រូវមាន​សុចរិត​ភាពដែរ”។

AGB Consulting ផ្តល់នូវចំណេះដឹងល្អៗជា

ច្រើនដូចជា៖

-ផ្តល់ប្រធានបទល្អៗថ្មីៗជាប្រចាំថ្ងៃ

– ផ្តល់ការអប់រំតាមបែបពុទ្ធសាសនា

-សម្រង់ពាក្យអប់រំវារបស់គ្មិនល្បីៗក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

– វិដេអូជំនួយស្មារតីដល់អ្នកបាក់ទឹកចិត្ត

-វិធីសាស្រ្តល្អៗក្នុងការបំពេញការងារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន

-បទពិសោធន៍័លើវិថីការងារថ្មីៗ

-អត្តបទដកស្រង់អប់រំល្អៗ

– ផ្តល់នូវVideo កំសាន្តអារម្មណ៍ – រឿងអប់រំខ្លីៗ -ល

***More Information Link

១. https://www.facebook.com/agbconsulting/

២. https://www.facebook.com/AGB-Training…

៣. https://agb-consulting.com/

 

Recent Tips

ភាពជាអ្នកដឹកនាំតាមរយៈការកសាងស្នាដៃ | Leadership through achievement building

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ ត្រូវបានអ្នកផងទូទៅស្គាល់ថាជាគ្រឹះនៃមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងការដឹកនាំខ្លួនឯង អ្នកដទៃ មិត្តភ័ក្តិ ឬក៏ក្រុមការងារ…ជាដើម។