សូមស្វាគមន៍មកកាន់ AGB Consulting

លោកអ្នកអាចស្វែងរកការងារដោយផ្ទាល់នៅទីនេះ

– ឱកាសការងារថ្មីៗជាបន្ទាន់ៗកំពុងរង់ចាំអ្នក

– មានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់លោកអ្នកធ្វើការដាក់ពាក្យ

– តួនាទីឬមុខតំណែងថ្មីៗជាច្រើនដែលលោកអ្នកពេញចិត្ត

– ប្រាក់ខែសមរម្យ និងអាស្រ័យទៅតាមសមត្ថភាពរបស់លោកអ្នក

– លើទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកមិនទាន់មានបទពិសោធន៍ការងារដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីៗ

*ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលមើលនៅក្នុងvideo ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់៖

អ៊ីម៉ែលៈ Jobs@agb-consulting.com

-លេខទូរស័ព្ទៈ 023 224 282

-អសយដ្ឋានៈ ផ្ទះលេខ១៩៣B ផ្លូវលេខ១៦៣ សង្កាត់ផ្សារដើមថ្កូវ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

AGB Consulting was formed in 2013 to produce human resource services and business coach to industries all over Cambodia and into regional market. Our strategic business model is a combination of comprehensive human resource services with high expertise and reliable technology solutions to our clients at affordable cost. Our team are mixed of qualified professional with a high level of expertise and knowledge in the field. Moreover, we are dedicated to offer our clients the human resource solutions in the most efficient way to achieve the desired result.

GET IN TOUCH

Find US

  • No. 193B, St.163, Sangkat Phsar Derm Thkov, Khan Chomkamorn, Phnom Penh.